• سیم پین
  • سیاسی
    سفارش تبلیغ
    صبا ویژن

    عا کردن و استجابت دو طرف دارد: خداوند و بنده. اگر دعائی مستجاب نشود، اشکال در یکی  از این دو طرف است. اما خداوند، فرض کنیم اشکال استجابت دعا در طرف خدا باشد، این کار به چند دلیل است: یا خداوند بخیل و خسیس است، یا عاجز و جاهل است، یا عقده ای و کینه ای،  با توجه به اطلاعاتی که ما داریم خداوند هیچ کدام از اینها نیست، پس باید اشکال در طرف ما باشد. اما ما چه اشکالی می توان داشته باشیم. عمده ترین اشکال ما عدم ظرفیت ماست. برای جواب دادن به این سوال، باید به مثال زیر توجه شود: ادامه مطلب...


    تاریخ : یکشنبه 94/11/4 | 8:32 عصر | نویسنده : لبیک سرخ | نظر


  • ویندوز سون | آنکولوژی | اخبار وب